VPS参考、测评、推荐
分享你关注的VPS主机优惠信息

宝塔面板防火墙一键添加百度云加速白名单IP地址,宝塔面板防火墙导入百度云加速CDN节点IP段

宝塔面板防火墙一键添加百度云加速白名单IP地址,宝塔面板防火墙导入百度云加速CDN节点IP段

更多使用宝塔和云加速搭建的。对于部分高防服务器,需要将云加速添加回源IP加入白名单,否则会遇到502错误。加速官网了对应的白名单IP段和、安全狗、IPtables解决方案,宝塔面板没有对应的规则,我看到网上很多都贴了关于宝塔加加速器白名单 IP 规则,但没有一个可以使用。基本上都正常添加。有的只给了加速器的白名单IP(格式不对,导入,当个装饰品),并没有 各种方式(这里省略了数万字)。

宝塔面板防火墙一键添加百度云加速白名单IP地址,宝塔面板防火墙导入百度云加速CDN节点IP段

添加步骤

宝塔面板后台-【软件商店】-【宝塔Nginx防火墙】-【全局配置】-【IP白名单设置】,将百度云加速白名单IP导入粘贴到下方进入并完成。

百度云加速节点IP地址段实时直达

[["111.174.61.1","111.174.61.255"],["111.174.63.1","111.174.63.255"],["220.195.21.1","220.195.21.255"],["220.195.22.1","220.195.22.255"],["119.84.92.1","119.84.92.255"],["119.84.93.1","119.84.93.255"],["117.27.149.1","117.27.149.255"],["119.167.246.1","119.167.246.255"],["116.31.126.1","116.31.126.255"],["116.31.127.1","116.31.127.255"],["183.60.235.1","183.60.235.255"],["112.25.89.1","112.25.89.255"],["112.25.90.1","112.25.90.255"],["112.25.91.1","112.25.91.255"],["112.29.157.1","112.29.157.255"],["112.29.158.1","112.29.158.255"],["112.29.159.1","112.29.159.255"],["115.231.186.1","115.231.186.255"],["115.231.187.1","115.231.187.255"],["122.246.5.1","122.246.5.255"],["119.188.9.1","119.188.9.255"],["119.188.97.1","119.188.97.255"],["119.188.14.1","119.188.14.255"],["119.188.132.1","119.188.132.255"],["119.188.70.64","119.188.70.127"],["42.81.6.1","42.81.6.255"],["42.81.8.1","42.81.8.255"],["117.34.13.1","117.34.13.255"],["117.34.14.1","117.34.14.255"],["117.34.60.1","117.34.60.255"],["117.34.61.1","117.34.61.255"],["117.34.62.1","117.34.62.255"],["117.34.28.1","117.34.28.255"],["101.69.175.1","101.69.175.255"],["61.241.118.1","61.241.118.255"],["117.147.214.1","117.147.214.255"],["117.147.215.1","117.147.215.255"],["221.178.56.1","221.178.56.255"],["221.178.57.1","221.178.57.255"],["221.178.58.1","221.178.58.63"],["150.138.149.1","150.138.149.255"],["150.138.150.1","150.138.150.255"],["150.138.151.1","150.138.151.255"],["124.95.191.1","124.95.191.255"],["124.95.168.1","124.95.168.255"],["124.95.188.1","124.95.188.255"],["219.159.190.1","219.159.190.255"],["222.216.190.1","222.216.190.255"],["219.159.84.1","219.159.84.255"],["122.190.1.1","122.190.1.255"],["122.190.2.1","122.190.2.255"],["122.190.3.1","122.190.3.255"],["220.170.184.1","220.170.184.255"],["220.170.185.1","220.170.185.255"],["220.170.186.1","220.170.186.255"],["113.207.100.1","113.207.100.255"],["113.207.101.1","113.207.101.255"],["113.207.102.1","113.207.102.255"],["183.232.51.1","183.232.51.255"],["183.232.53.1","183.232.53.255"],["183.61.177.1","183.61.177.255"],["119.147.134.1","119.147.134.255"],["183.61.236.1","183.61.236.255"],["183.61.190.1","183.61.190.255"],["14.17.71.1","14.17.71.255"],["157.255.24.1","157.255.24.255"],["157.255.25.1","157.255.25.255"],["157.255.26.1","157.255.26.255"],["111.32.134.1","111.32.134.255"],["111.32.135.1","111.32.135.255"],["111.32.136.1","111.32.136.255"],["125.39.174.1","125.39.174.255"],["125.39.238.1","125.39.238.255"],["125.39.239.1","125.39.239.255"],["42.236.93.1","42.236.93.255"],["42.236.94.1","42.236.94.255"],["42.236.7.64","42.236.7.127"],["42.236.7.128","42.236.7.255"],["58.211.2.1","58.211.2.255"],["58.211.137.1","58.211.137.255"],["61.155.149.1","61.155.149.255"],["111.132.134.1","111.132.134.255"],["111.132.135.1","111.132.135.255"],["111.132.136.1","111.132.136.255"],["180.163.188.1","180.163.188.255"],["180.163.189.1","180.163.189.255"],["101.227.206.1","101.227.206.255"],["101.227.207.1","101.227.207.255"],["180.163.113.1","180.163.113.255"],["180.163.154.1","180.163.154.255"],["180.163.153.1","180.163.153.255"],["103.21.244.1","103.21.247.255"],["103.22.200.1","103.22.203.255"],["103.31.4.1","103.31.7.1"],["104.16.0.1","104.31.255.255"],["108.162.192.1","108.162.255.255"],["131.0.72.1","131.0.75.255"],["141.101.64.1","141.101.127.255"],["162.158.0.1","162.159.255.255"],["172.64.0.1","172.71.255.255"],["173.245.48.1","173.245.63.255"],["188.114.96.1","188.114.111.255"],["190.93.240.1","190.93.255.255"],["197.234.240.1","197.234.243.255"],["198.41.128.1","198.41.255.255"],["199.27.128.1","199.27.135.255"]]

百度云加速节点IP地址段(2021年8月3日),根据官方有时间进行长期维护。

:宝塔面板防火墙添加百度云加速白名单IP地址,宝塔面板防火墙导入百度云加速CDN节点IP段,://.caogenba.com.com/66675.html

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:草根吧VPS_最新VPS信息参考 » 宝塔面板防火墙一键添加百度云加速白名单IP地址,宝塔面板防火墙导入百度云加速CDN节点IP段
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址